Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Grabek Andrzej

Andrzej Grabek

ur. w 1952 roku w m. Zażółkiew
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 447/2014
Biogram
Od 1980 r. zaangażował się w działalność NSZZ „Solidarność” w Zakładach Przemysłu Odzieżowego „Cora” w Krasnymstawie, pełnił funkcję przewodniczącego Komisji Zakładowej. Był inicjatorem strajków i kolporterem wydawnictw bezdebitowych, reprezentował Międzyzakładowy Komitet Założycielski Krasnystaw w Regionie Chełmskim NSZZ „Solidarność”. Wchodził w skład zespołu redakcyjnego pisma "Biuletyn Informacyjny Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego «Solidarność» Ziemi Krasnostawskiej”. Po wprowadzeniu stanu wojennego zaangażowany w tworzenie podziemnych struktur zakładowych „Solidarności”, uczestnik zebrań konspiracyjnych. W związku z powielaniem i kolportażem ulotek w dniu 18.05.1982 r. w jego domu przeprowadzono przeszukanie, został zatrzymany wówczas na 48 godzin i przesłuchiwany. W dniu 20.05.1982 r. został internowany i osadzony w Zakładzie Karnym w Lublinie. Po zwolnieniu z internowania 24.07.1982 r. nie zaprzestał działalności, utrzymywał kontakty z działaczami zarówno z ZPO „Cora”, jak i innymi z Krasnegostawu. W celu zmniejszenia jego oddziaływania na pracowników ZPO „Cora”, został przeniesienie do nowej filii poza Krasnymstawem, co także było formą represji. W 1989 roku był koordynatorem odradzajacego się niezależnego ruchu związkowego i aktywnie działał na rzecz reaktywowania struktur "Solidarności" w Krasnymstawie.
Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej
  • publikacji:
    • E. Wilkowski, Solidarność w Krasnostawskiem w latach 1980-1989, Chełm 2014
Dodatkowe informacje:

Katalog Biura Lustracyjnego IPN