Krzyż Wolności i Solidarności

Lista osób odznaczonych

Witczak  Jadwiga
Jadwiga Witczak
ur. w 1956 roku w m. Łódź
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 202/2019

Biogram

Jadwiga Witczak z d. Kuś od 1979 r. wspierała działalność Komitetu Samoobrony Społecznej „KOR”, biorąc udział w druku i rozpowszechnianiu wydawnictw bezdebitowych i ulotek, m.in. „Robotnika”, „Biuletynu Informacyjnego”, „Biuletynu Instytutu Katyńskiego w Polsce”. Od września 1980 r. była członkinią Komitetu Założycielskiego, a następnie Komisji Zakładowej NSZZ „Solidarność” w Instytucie Techniki Cieplnej w Łodzi. Po wprowadzeniu stanu wojennego kolportowała druki ulotne, pisma drugiego obiegu, w tym „Solidarność Walczącą” i „Tygodnik Mazowsze” oraz książki niezależnych wydawnictw Krąg i NOWa. W latach 1982–1983 współpracowała z Ośrodkiem Pomocy Uwięzionym, Internowanym i ich Rodzinom przy kościele oo. Jezuitów w Łodzi.

Biogram opracowano na podstawie:

oświadczeń świadków

Dodatkowe informacje:

Biogram w Encyklopedii Solidarności