Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Fatyga  Janusz

Janusz Fatyga

ur. w 1942 roku w m. Antolin
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 484/2017
Biogram
Prawnik. Począwszy od przełomu lat 1977/78 członek Ruchu Obrony Praw Człowieka i Obywatela w Łodzi. Kolporter, a następnie autor tekstów ukazujących się w drugoobiegowym piśmie „Opinia”. Od 1979 r. w łódzkich strukturach Konfederacji Polski Niepodległej. 
Jesienią 1980 r. współinicjator powstania struktur NSZZ „Solidarność” w Rolniczej Spółdzielni Produkcyjnej w Kwilnie koło Zgierza, w której pracował. Udzielając pomocy prawnej Międzyzakładowemu Komitetowi Założycielskiemu „Solidarności” w Łodzi wspierał tworzenie struktur związku w innych zakładach pracy. Od lutego 1981 r. pracownik Zarządu Regionu NSZZ „Solidarność” Ziemia Łódzka zajmujący się sprawami przestrzegania praworządności w dziale interwencyjnym. Czynny w łódzkim Komitetem Obrony Więzionych za Przekonania.
Po wprowadzeniu stanu wojennego, w dniu 13 grudnia 1981 r. internowany. Osadzony w ośrodkach odosobnienia w Łęczycy, Łowiczu i Kwidzynie. Zwolniony w dniu 3 grudnia 1982 r. 
Po uwolnieniu uczestnik spotkań działaczy związkowych. Zaangażowany w działalność struktur Obszaru III KPN w Łodzi. Udzielał pomocy prawnej osobom represjonowanym. Autor tekstów w prasie KPN, kolporter wydawnictw podziemnych, uczestnik manifestacji, mszy świętych odprawianych w intencji ojczyzny oraz niezależnych uroczystości rocznicowych. 
W latach 1988-89 czynny przy odtworzeniu struktur „Solidarności” w Zakładzie Budowlano – Remontowym Robotniczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Polesie” w Łodzi.   
Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej
Dodatkowe informacje:

Katalog Biura Lustracyjnego IPN