Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Krzyż Wolności i Solidarności

Zdzisław Rutkowski

ur. w 1955 roku w m. Nowa Dęba
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 273/2020
Biogram
Zdzisław Rutkowski od 1980 r. był członkiem NSZZ „Solidarność” w Hucie Stalowa Wola gdzie pracował jako odlewacz wytopów. Po wprowadzeniu stanu wojennego kontynuował działalność związkową, w wyniku czego w listopadzie 1982 r. został skierowany wraz z innymi osobami do odbycia ćwiczeń wojskowych w Czerwonym Borze. Przebywał w JW.3466 od 05.11.1982 r. do 03.02.1983 r. Ta forma represji objęła działaczy opozycji (głównie „Solidarności”), którzy jako rezerwiści, trafili na trzymiesięczne „przeszkolenie”. Osoby te były typowane przez Wojskową Służbę Wewnętrzną w ścisłej współpracy ze Służbą Bezpieczeństwa. Celem operacji było osłabienie opozycji przed zapowiadanym na 10.11.1982 r. protestem przeciwko delegalizacji NSZZ „Solidarność”, którego władze się obawiały.
W lutym 1988 r. wszedł w skład Komitetu Założycielskiego NSZZ „Solidarność” podejmującego jawną działalność w Hucie Stalowa Wola.
Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej
  • publikacji:
    • Inteligentna forma internowania. Ćwiczenia i powołania do Ludowego Wojska Polskiego jako forma represji po 13 grudnia 1981 r., red. G. Majchrzak, Warszawa 2016
    • Solidarność z Kościołem Stalowa Wola 1980-1991 red. E. Kuberna, Sandomierz 2003.
Dodatkowe informacje:

Katalog Biura Lustracyjnego IPN