Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Kotarba Janusz

Janusz Wacław Kotarba

ur. w 1950 roku w m. Świątniki Górne
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 274/2020
Biogram
Nauczyciel w Studium Wychowania Przedszkolnego w Krakowie. Członek NSZZ „Solidarność” w miejscu pracy. Współpracownik Komisji Propagandy Zarządu Regionu Małopolska, związany z krajowymi strukturami nauczycielskiej „Solidarności”.
Po wprowadzeniu stanu wojennego, będąc zmuszonym do udziału w pokazowej lekcji uzasadniającej wprowadzenie stanu wojennego, wyraził sprzeciw wobec łamania swobód wyznaniowych w PRL. Uczestnik manifestacji oraz kolporter wydawnictw drugoobiegowych.
Czynny na polu niezależnej działalności kulturalnej. Popularyzator polskich pieśni patriotycznych, m. in. jako autor śpiewników (m. in. „Śpiewnik 1918-1920”, „Piosenki Powstania Styczniowego”, Pieśni Obrońców Lwowa”), wydawca antologii pieśni „Byleś Polsko wolną była” oraz wykonawca nagrań, wydawanych w drugim obiegu. Organizator licznych spotkań propagujących pieśni patriotyczne.
Związany ze środowiskiem legionowym w Krakowie. Uczestnik marszu szlakiem I Kompanii Kadrowej z Krakowa do Kielc 1984 r., podczas którego został zatrzymany oraz ukarany grzywną.
Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej
  • oświadczeń świadków
  • publikacji:
    • Z. Solak, J. Szarek, "Stan wojenny w Małopolsce. Relacje i dokumenty", Kraków 2005