Krzyż Wolności i Solidarności

Lista osób odznaczonych

Krzyż Wolności i Solidarności
Wojciech Andrzej Mostowiec
ur. w 1950 roku w m. Gdańsk
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 41/2013

Biogram

Pan Wojciech Mostowiec jako pracownik Zarządu Wojewódzkiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego w Gdańsku w okresie od grudnia 1982 roku do stycznia 1986 roku zajmował się kolportażem nielegalnych wydawnictw i publikacji na terenie Gdyni i zakładu pracy. W związku z powyższą działalnością został tymczasowo aresztowany. W okresie od 10 stycznia 1986 r.  do 21 marca 1986 r. przebywał w Areszcie Śledczym w Gdańsku. Prokuratura Rejonowa w Gdyni dnia 4 września 1986 r. warunkowo umorzyła postępowanie karne. 

Biogram opracowano na podstawie:

materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej