Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Krzyż Wolności i Solidarności

Wojciech Andrzej Mostowiec

ur. w 1950 roku w m. Gdańsk
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 41/2013
Biogram
Pan Wojciech Mostowiec jako pracownik Zarządu Wojewódzkiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego w Gdańsku w okresie od grudnia 1982 roku do stycznia 1986 roku zajmował się kolportażem nielegalnych wydawnictw i publikacji na terenie Gdyni i zakładu pracy. W związku z powyższą działalnością został tymczasowo aresztowany. W okresie od 10 stycznia 1986 r.  do 21 marca 1986 r. przebywał w Areszcie Śledczym w Gdańsku. Prokuratura Rejonowa w Gdyni dnia 4 września 1986 r. warunkowo umorzyła postępowanie karne. 
Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej