Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Klepas Bogdan

Bogdan Leon Klepas

ur. w 1951 roku w m. Owińska
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 180/2015
Biogram
W 1968 r. podjął pracę w Zakładach Przemysłu Metalowego H. Cegielski w Poznaniu. Jesienią 1980 r. współtworzył Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego „Solidarność” w Fabryce Lokomotyw i Wagonów W-3 w ww. zakładzie. Był członkiem Komisji Fabrycznej. Po wprowadzeniu stanu wojennego zaangażował się w działalność konspiracyjnych struktur związku. W styczniu 1982 r. został członkiem Tajnej Komisji Fabrycznej w swoim zakładzie pracy. 12 października 1982 r. w miejscu pracy uczestniczył w 2-godzinnym strajku, który był protestem przeciwko zdelegalizowaniu NSZZ „Solidarność”. Z powodu prowadzonej działalności 8 listopada 1982 r. został powołany na ćwiczenia wojskowe w wojskowym obozie specjalnym w Rawiczu, z których zwolniony został 2 lutego 1983 r. W następnych latach reprezentował wielkopolskie struktury NSZZ „Solidarność” na spotkaniach związkowców w Częstochowie, Gdańsku i Warszawie. Organizował wyjazdy członków NSZZ „Solidarność” ZPM H. Cegielski w Poznaniu na grób ks. Jerzego Popiełuszki. Był członkiem Duszpasterstwa Ludzi Pracy przy Kościele MBB przy ul. Głogowskiej w Poznaniu. Uczestniczył w uroczystościach rocznicowych i manifestacjach organizowanych przez NSZZ „Solidarność” w Poznaniu. Był współtwórcą i kolporterem podziemnego pisma Tajnej Komisji Zakładowej „Hipolit”, a także kolporterem „Obserwatora Wielkopolskiego”- pisma Zarządu Regionu Wielkopolska, pisma „Ceglarz” i kalendarzy NSZZ „Solidarność”. Był łącznikiem Zarządu Regionu Wielkopolska z poznańskimi zakładami pracy. Z powodu prowadzenia zakazanej działalności był wielokrotnie przesłuchiwany w miejscu pracy i KWMO/WUSW w Poznaniu. Był członkiem powstałej 22 września 1988 r. Komisji Fabrycznej NSZZ „Solidarność” w FLiW ZPM H. Cegielski w Poznaniu. W 1989 r. był delegatem na WZD Regionu Wielkopolska.
Biogram opracowano na podstawie:
Dodatkowe informacje:

Katalog Biura Lustracyjnego IPN