Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Nikodem Walentyna

Walentyna Józefa Nikodem

ur. w 1922 roku w m. Łódź
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 546/2016
Biogram
W latach 80. była aktywną działaczką struktur Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego „Solidarność”. Prowadziła działalność opozycyjną polegającą na kolportowaniu prasy niezależnej i wydawnictw m.in. pism: Biuletyn MKK „S” Regionu Śląsko-Dąbrowskiego „Ku wolnej Polsce” i „Solidarność Walczącą” oraz bezdebitów sygnowanych przez wydawnictwa Spotkania i Officyna Liberałów. W związku z prowadzoną działalnością w latach 1983-1986 była inwigilowana organy bezpieczeństwa państwa poprzez stosowanie wobec niej podsłuchu telefonicznego i kontroli korespondencji.  
Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej
  • innych materiałów
Dodatkowe informacje:

Katalog Biura Lustracyjnego IPN