Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Krzyż Wolności i Solidarności

Jacek Andrzej Majewski

ur. w 1961 roku w m. Dobre Miasto
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 304/2018
Biogram
Pan Jacek  Majewski od stycznia 1983 r. zajmował się produkcją oraz kolportażem bezdebitowych wydawnictw dla NSZZ „Solidarność”, KPN-u oraz Niezależnego Zrzeszenia Studentów z terenu Krakowa. 
Od 1988 r. związany był z nielegalnymi strukturami związkowymi w Stalowej Woli. Kierował poligrafią podziemnej NSZZ „Solidarność” przy Hucie Stalowa Wola, aż do ponownej legalizacji związku w kwietniu 1989 r. W sierpniu 1988 r. brał udział w strajku w w/w zakładzie.  
Z uwagi na prowadzoną działalność opozycyjną Pan Jacek Majewski był inwigilowany przez Służbę Bezpieczeństwa PRL.
Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej
  • oświadczeń świadków
  • innych materiałów