Krzyż Wolności i Solidarności

Lista osób odznaczonych

Krzyż Wolności i Solidarności
Jacek Andrzej Majewski
ur. w 1961 roku w m. Dobre Miasto
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 304/2018

Biogram

Pan Jacek  Majewski od stycznia 1983 r. zajmował się produkcją oraz kolportażem bezdebitowych wydawnictw dla NSZZ „Solidarność”, KPN-u oraz Niezależnego Zrzeszenia Studentów z terenu Krakowa. 
Od 1988 r. związany był z nielegalnymi strukturami związkowymi w Stalowej Woli. Kierował poligrafią podziemnej NSZZ „Solidarność” przy Hucie Stalowa Wola, aż do ponownej legalizacji związku w kwietniu 1989 r. W sierpniu 1988 r. brał udział w strajku w w/w zakładzie.  
Z uwagi na prowadzoną działalność opozycyjną Pan Jacek Majewski był inwigilowany przez Służbę Bezpieczeństwa PRL.

Biogram opracowano na podstawie:

materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej

oświadczeń świadków

innych materiałów