Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Owczarski Edward

Edward Owczarski

ur. w 1953 roku w m. Puławy
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 480/2020
Biogram
 Był inicjatorem założenia w 1980 r. NSZZ „Solidarność” na terenie Puławskiego Przedsiębiorstwa Budownictwa Ogólnego i został przewodniczącym Komitetu Założycielskiego. Wszedł w skład Komisji Zakładowej oraz Związkowej Komisji Kontroli Społecznej. Po wprowadzeniu stanu wojennego ok. 20 grudnia 1981 r. w jego mieszkaniu została powołana podziemna organizacja o nazwie Komitet Obrony Narodowej „Solidarność”. Edward Owczarski włączył się w jej działalność polegającą m.in. na druku ulotek i kolportażu wydawnictw niezależnych, pomocy osobom pozbawionym pracy ze względów politycznych i rodzinom osób uwięzionych, organizacji demonstracyjnych spacerów w porze nadawania dziennika telewizyjnego. W dn. 20 maja 1982 r., po przeszukaniach, w tym też i w jego mieszkaniu, w czasie których znaleziono materiały dot. działalności KON został aresztowany. Przebywał w Areszcie Śledczym w Lublinie. Wyrokiem z dn. 07.10.1982 r. skazany został na rok i sześć miesięcy pozbawienia wolności oraz 1 rok pozbawienia praw publicznych i grzywnę w wysokości 3 tys. zł. Od dn. 28.10.1982 r. przebywał w Zakładzie Karnym w Hrubieszowie, podejmując tam protesty głodowe przeciwko wprowadzeniu stanu wojennego w Polsce. Postanowieniem z dn. 04.03.1983 r. uchylono jego tymczasowe aresztowanie ze względu na trudną sytuacje rodzinną, częste choroby dwójki małych dzieci, zły stan zdrowia żony, zmuszonej ponadto przez ciężkie warunki materialne, do podjęcia pracy zarobkowej. Powyższym postanowieniem zastosowano również, wobec Pana Edwarda Owczarskiego, dozór MO i zobowiązano go do zgłaszania się raz w tygodniu do KMMO w Puławach. W dn. 15.08.1983 r. objęty został ustawą o amnestii. Dokonano u niego przeszukania w dn. 29.04.1983 r. w związku z możliwością posiadania przez niego ulotek oraz została z nim przeprowadzona rozmowa ostrzegawcza. W okresie 28.09.1982 r.-10.05.1984 r. zastrzeżona została możliwość jego wyjazdów zagranicznych.
Biogram opracowano na podstawie:
 • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej
 • publikacji:
  • Marcin Dąbrowski, NSZZ „Solidarność” Ziemia Puławska w latach 1980-1989, Lublin 2016.