Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Błaszczak Roman

Roman Błaszczak

ur. w 1970 roku w m. Międzyrzecz
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 393/2023
Biogram
Roman Błaszczak prowadził działalność opozycyjną od 1987 r. do końca 1989 r.  Od marca 1987 r. był członkiem Ruchu Młodzieży Niezależnej w Międzyrzeczu, będąc jeszcze uczniem Zasadniczej Szkoły Budowlanej.
Aktywność antysocjalistyczna Romana Błaszczaka najpierw koncentrowała się wokół organizacji protestów, demonstracji i happeningów w Międzyrzeczu, godzących w system polityczny PRL. Z czasem zajął się kolportowaniem ulotek i pism niezależnych na terenie Międzyrzecza. Roman Błaszczak był również inicjatorem, wydawcą i autorem teksów niezależnego pisma „Korek”, ukazującego się w jego rodzinnym mieście. Jako jeden z najbardziej aktywnych członków Ruchu Młodzieży Niezależnej i w latach 1988-1989 piastował funkcję Przewodniczącego RMN w Gorzowie Wlkp. Zajmował się również działalnością ekologiczną poprzez organizację demonstracji przeciwko budowie elektrowni atomowej w Klempiczu. 
Był kilkakrotnie zatrzymywany przez funkcjonariuszy Służby Bezpieczeństwa. W dniu 13 czerwca 1988 r. Wydział Śledczy z Gorzowa Wlkp. skierował do Rejonowego Kolegium ds. Wykroczeń w Międzyrzeczu wniosek o ukaranie Romana Błaszczaka, ucznia 2 klasy Zasadniczej Szkoły Budowlanej w Międzyrzeczu obwinionego o to, że w dniu 1 czerwca 1988 r. w Międzyrzeczu rozpowszechniał pisma ulotne i inne wydawnictwa nie posiadając na to zezwolenia określonego przepisem art. 3 ust. 1 i art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 21 lipca 1981 r. o kontroli publikacji i widowisk, tj. za popełnienie wykroczenia określonego w art. 52a par. 1 pkt 1 kw. Dnia 28.07.1988 r. Rejonowe Kolegium ds. Wykroczeń w Międzyrzeczu rozpoznało wniosek o ukaranie i uznało go winnym popełnienia zarzucanego mu wykroczenia. Postanowieniem 742/88 orzekło grzywnę w wysokości 40 tys. zł oraz przepadek dowodów rzeczowych. W dniu 29 sierpnia 1988 r. Kolegium ds. Wykroczeń przy Wojewodzie Gorzowskim rozpoznało odwołanie Romana Błaszczaka od orzeczenia Rejonowego Kolegium ds. Wykroczeń przy Naczelniku Miasta i Gminy w Międzyrzeczu. Po przeprowadzeniu postępowania, kolegium II instancji utrzymało w mocy zaskarżone rozstrzygnięcie.
Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej
  • oświadczeń świadków
Dodatkowe informacje:

Katalog Biura Lustracyjnego IPN