Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Wojtowicz Mariusz

Mariusz Gerard Wojtowicz

ur. w 1963 roku w m. Wrocław
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 478/2022
Biogram
Mariusz Wojtowicz w związku ze swoją działalnością o charakterze opozycyjnym został powołany do odbycia dwuletniej zasadniczej służby wojskowej, którą rozpoczął w dn. 05.11.1982 r. w JW 2376            w Jarosławiu. Rzekoma służba w Ludowym Wojsku Polskim nie miała nic wspólnego z realizacją zadań związanych z obronnością państwa lub podnoszeniem umiejętności wojskowych, była natomiast środkiem w walce z opozycją i dotkliwą represją polityczną. Osoby powołane do Ludowego Wojska Polskiego w celu odbycia ćwiczeń lub do zasadniczej służby wojskowej były poddawane przesłuchaniom, rewizjom i innym szykanom, były też zmuszane do ciężkiej i często bezsensownej pracy. Poddawano ich ponadto (podobnie jak osadzonych w ośrodkach internowania) indoktrynacji politycznej, prowadzonej przez wojskowy aparat polityczno-wychowawczy. Pan Mariusz Wojtowicz zakończył służbę w JW 2376 w Jarosławiu w dn. 10.01.1983 r. 
Biogram opracowano na podstawie:
 • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej
 • publikacji:
  • Grzegorz Majchrzak (red.), „Inteligentna forma internowania. Ćwiczenia i powołania do Ludowego Wojska Polskiego jako forma represji po 13 grudnia 1981 r.” (IPN, Warszawa 2016)