Krzyż Wolności i Solidarności

Lista osób odznaczonych

Krzyż Wolności i Solidarności
Ryszard Wincenty Jaroni
ur. w 1955 roku w m. Kotlice
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 603/2019

Biogram

W latach 1982-1989 był aktywnym działaczem NSZZ „Solidarność” Rolników Indywidualnych. Zajmował się głównie kolportażem prasy związkowej w tym pisma „Informator NSZZ Solidarność Ziemi Zamojskiej - Roztocza”. Był współorganizatorem uroczystości patriotycznych na terenie gminy Komarów. 

Biogram opracowano na podstawie:

oświadczeń świadków