Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Krzyż Wolności i Solidarności

Małgorzata Suszyńska

ur. w 1958 roku w m. Bielsko-Biała
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 259/2016
Biogram
Pani Małgorzata Suszyńska działała w NSZZ „Solidarność” od września 1980 r.
Po wprowadzeniu stanu wojennego uczestniczyła w strajku na Politechnice Wrocławskiej. Brała udział w drukowaniu i rozpowszechnianiu prasy podziemnej na terenie Dolnego Śląska. Uczestniczyła w licznych manifestacjach. W czerwcu 1982 r. została dotkliwie pobita przez ZOMO. Od samego początku działała w Solidarności Walczącej. Współtworzyła i redagowała pismo "Replika". W domu rodzinnym pani Małgorzaty Suszyńskiej, który był miejscem druku i punktem kolportażu, w latach 1984-88 funkcjonariusze SB przeprowadzali liczne rewizje.
Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej