Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Paniec Aleksander

Aleksander Paniec

ur. w 1947 roku w m. 1947
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 588/2017
Biogram
Był członkiem Tymczasowego Zarządu NSZZ „Solidarność” przy Fabryce Samochodów Ciężarowych w Starachowicach, członkiem Komisji Doradczej  przy Terenowej Komisji Koordynacyjnej NSZZ „Solidarność” w Starachowicach. Aktywnym uczestnikiem akcji protestacyjnych i strajkowych w FSC w Starachowicach. W okresie od 13.12.81 r. do 09.06.82 r. internowany i osadzony w Ośrodku Odosobnienia w Kielcach. Po internowaniu kolportował ulotki i pisma sygnowane przez NSZZ „Solidarność” na terenie zakładu pracy. Współtworzył postulaty i żądania skierowane do dyrekcji zakładu. Odpowiadał za działalność Tymczasowej Rady Pracowniczej FSC. Był przewodniczącym Rady Programowej radiowęzła oraz zakładowej gazety „Budujemy Samochody”. W 1989 r. był sygnatariuszem powołania i członkiem Komitetu Obywatelskiego w Kielcach i Starachowicach. 
Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej
  • publikacji:
    • P. Perchel, R. Adamczyk, Alfabet starachowickiej opozycji, Starachowice 2010