Krzyż Wolności i Solidarności

Lista osób odznaczonych

Wiktor Maria
Maria Wiktor
ur. w 1955 roku w m. Wadowice
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 203/2019

Biogram

Pani Maria Wiktor w okresie od marca 1982 r. do września 1983 r. była działaczką Trzeciego Szeregu NSZZ „Solidarność” Regionu Podbeskidzie. Kolportowała na terenie Wadowic podziemne wydawnictwa sygnowane przez Trzeci Szereg NSZZ „Solidarność” oraz książki niezależnych oficyn wydawniczych. 
Za działalność opozycyjną była szykanowana przez władzę, poddawana przesłuchaniom i rewizjom w domu.

Biogram opracowano na podstawie:

oświadczeń świadków