Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Brzeski Władysław

Władysław Brzeski

ur. w 1937 roku w m. Kobyle
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 228/2022
Biogram
Pracownik Hutniczego Przedsiębiorstwa Remontowego w Krakowie.
Po wprowadzeniu stanu wojennego członek podziemnego Komitetu Obrony Solidarności w miejscu pracy. Zaangażowany w kolportaż drugoobiegowej prasy oraz ulotek.
W dniu 29 sierpnia 1982 r. zatrzymany i tymczasowo aresztowany. Osadzony w Areszcie Śledczym w Krakowie przy ulicy Montelupich. Wyrokiem Sądu Warszawskiego Okręgu Wojskowego z 13 grudnia 1982 r. skazany na karę 1 roku pozbawienia wolności z zawieszeniem jej wykonania na okres 3 lat. Po ogłoszeniu wyroku zwolniony.
Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej
Dodatkowe informacje:

Katalog Biura Lustracyjnego IPN