Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Machowiak Mieczysław

Mieczysław Machowiak

ur. w 1954 roku w m. Bielsko Biała
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 24/2017
Biogram
Pan Mieczysław Machowiak jako członek NSZZ „Solidarność” od 1981 r. aktywnie działał w strukturach związkowych na terenie miasta Bielsko - Biała. 
W latach 1982-1989 zajmował się drukowaniem i kolportowaniem regionalnej prasy podziemnej tj.: „Solidarność Podbeskidzia”, „Paragraf” oraz „Tygodnik Mazowsze”. W związku z nielegalnym kolportażem został 6 VII 1986 r. zatrzymany i tymczasowo aresztowany. Przebywał w areszcie śledczym w Bielsku - Białej, a później od dnia 15 VII 1986 r. w areszcie śledczym w Katowicach. Prokuratura Rejonowa w Bielsku - Białej postawiła mu zarzut gromadzenia i rozpowszechniania nielegalnych wydawnictw sygnowanych przez Regionalną Komisję Wykonawczą „Trzeci Szereg” NSZZ "Solidarność" Region Podbeskidzie oraz przez Małopolski Komitet Walki o Praworządność. Postępowanie to zostało umorzone 11 IX 1986 r. w drodze amnestii. 10 IX 1986 r.  Pan Mieczysław Machowiak opuścił areszt śledczy w Katowicach. 
Jako drukarz i kolporter prasy niezależnej był inwigilowany przez Służbę Bezpieczeństwa PRL w latach 1986-1989 w ramach spraw o kryptonimach: "Kolporter" oraz "Łącznik". 
Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej