Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Krzyż Wolności i Solidarności

Józef Bocian

ur. w 1950 roku w m. Barnim
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 363/2016
Biogram
Pan Józef Bocian uczestniczył w pracach NSZZ „Solidarność” od września 1980 r.  Był jednym z głównych inicjatorów i twórców struktur „Solidarności” w Kombinacie Budownictwa Węglowego „Fabud” w Siemianowicach Śląskich. Współpracował z Komitetem Więzionych za Przekonania oraz Konfederacją Polski Niepodległej (KPN). W dniu 28 XI 1981 r. Pan Józef Bocian został oddelegowany do pracy w Zarządzie Regionu NSZZ „Solidarność” w Katowicach, gdzie był odpowiedziałaby za kolportaż podziemnej prasy. Wielokrotnie uczestniczył akcjach plakatowych, m. in.  Katowicach, Chorzowie  i Opolu. 
Aktywna działalność opozycyjna oraz głoszenie  radykalnych poglądów było przyczyną wydania przez Komendanta Wojewódzkiego MO decyzji o internowaniu Si-10. Po wprowadzeniu stanu wojennego  w dniu 13 XII 1981 r. Pan Józef Bocian został internowany. Początkowo przebywał w areszcie Komendy Wojewódzkiej MO w Katowicach, następnie w dniu 27 I 1982 r. umieszczony  w ośrodku Odosobnienia w Strzelcach Opolskich, a w dniu 19 III 1982 r. przewieziony do Zabrza-Zaborza. Wyrazem sprzeciwu wobec wydania decyzji o internowaniu było podjęcie przez w/w protestu głodowego. 
Po zwolnieniu  z internowania w dniu 24 VII 1982 r. nie zaniechał działalności antysocjalistycznej. Brał udział  w zorganizowanej w dniu 1 V 1983 r. w Szczecinie nielegalnej demonstracji ulicznej stanowiącej akcję protestacyjną przeciwko zdelegalizowaniu NSZZ „Solidarność”.
Inwigilowany przez Służbę Bezpieczeństwa PRL w latach 1983-1984 w ramach sprawy prowadzonej pod kryptonimem „Ryś.” 
Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej
Dodatkowe informacje:

Katalog Biura Lustracyjnego IPN