Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Golec Jan

Jan Golec

ur. w 1948 roku w m. Stefanów
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 542/2015
Biogram
Uczestniczył w strajku w jastrzębskiej Kopalni Węgla Kamiennego „Manifest Licowy”, brutalnie spacyfikowanej 15 grudnia 1981 r. W okresie trwania stanu wojennego zaangażował się w działalność opozycyjną, m.in. pomagając represjonowanym i ich rodzinom, kolportując ulotki, prasę i książki podziemnych oficyn wydawniczych. W 1987 r. był współorganizatorem akcji umieszczenia na cmentarzu w Raciborzu pamiątkowej tablicy Ku Czci Polskich Patriotów poległych z rąk władzy ludowej. Do 1989 r. brał udział w strajkach, manifestacjach, akcjach ulotkowych, głodówce. Od czerwca 1988 r. był członkiem jawnego Tymczasowego Komitetu Założycielskiego „S” w KWK „Manifest Lipcowy”. Z uwagi na swoją działalność był zatrzymywany przez Służbę Bezpieczeństwa na 24 lub 48 godzin, a także zwolniony dyscyplinarnie z pracy w czerwcu 1988 r. W zainteresowaniu Służby Bezpieczeństwa pozostawał do 1990 r.
Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej