Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Krzyż Wolności i Solidarności

Janusz Stanisław Wierzowiecki

ur. w 1946 roku w m. Ostrzeszów
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 356/2015
Biogram
Janusz Stanisław Wierzowiecki w latach 1980-1989 był aktywnym działaczem milickiej opozycji, jednym z inicjatorów utworzenia NSZZ „Solidarność” na terenie Milicza, członkiem Prezydium Oddziału Terenowego Międzyzakładowego Komitetu Strajkowego NSZZ „Solidarność” w Miliczu i Dolnośląskiego Regionalnego Komitetu Strajkowego „Solidarność”. Został współwydawcą i kolporterem pism „Echo Terenu” oraz „Podaj Dalej”. Pełnił funkcję przewodniczącego milickiej Międzyzakładowej Komisji Koordynacyjnej. Był również działaczem Klubu Inteligencji Katolickiej (KIK) Oddział w Miliczu. 
W roku 1982 był kilkukrotnie zatrzymywany, przesłuchiwany i zmuszany do podpisywania deklaracji lojalności. Z powodu odmowy został internowany 08.01.1982 r. i osadzony w Zakładzie Karnym we Wrocławiu, następnie w Ośrodku Odosobnienia w Nysie. Ze względu na pogarszający się stan zdrowia został zwolniony z internowania 03.02.1982 r. 
Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej
Dodatkowe informacje:
Biogram w Encyklopedii Solidarności