Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Łapiński Henryk

Henryk Marian Łapiński

ur. w 1948 roku w m. Wrocław
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 426/2014
Biogram
Henryk Łapiński pracownik Stoczni Gdańskiej, prowadził działalność opozycyjną w latach 1980-1989.
Uczestniczył w strajku w sierpniu 1980 r., następnie  został działaczem Komisji Zakładowej NSZZ „Solidarność” w Stoczni Gdańskiej. Brał udział w I Krajowym Zjeździe Delegatów NSZZ „Solidarność” uczestnicząc w pracach Komisji Skrutacyjnej. 
Po wprowadzeniu stanu wojennego wziął udział w strajku w swoim zakładzie pracy w dniach 13-16 grudnia 1981 r. Odmówił podpisania deklaracji lojalności wobec władz PRL i w dniu 31 grudnia 1981 r. został osadzony w Ośrodku Odosobnienia w Strzebielinku. W czasie internowania wziął udział w głodówce protestacyjnej, został zwolniony w dniu 29 kwietnia 1982 r. 
W latach 1981-1983 oraz 1986-1989 był inwigilowany przez SB w ramach spraw operacyjnego rozpracowania.
Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej
Dodatkowe informacje:

Katalog Biura Lustracyjnego IPN