Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Prokopiak Antoni

Antoni Prokopiak

ur. w 1950 roku w m. Krzesk
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 577/2016
Biogram
Był jednym z organizatorów Zarządu Gminnego Rolników Indywidualnych NSZZ Solidarność” w Zbuczynie, został wybrany wiceprzewodniczącym. W 1981 r. Pan Antoni Prokopiak wszedł w skład Prezydium Zarządu NSZZ Rolników Indywidualnych „Solidarność” województwa siedleckiego. Od 5.11 do 14.11.1981 roku brał udział w strajku okupacyjnym budynku organizacji młodzieżowych w Siedlcach zorganizowanym przez siedleckie struktury opozycyjne Rolników Indywidualnych „Solidarność”. Początkowo akcja ta miała charakter lokalny, a po sześciu dniach prezydium Ogólnokrajowego Komitetu Założycielskiego NSZZ Rolników Indywidualnych „Solidarność” przekształciło ją w akcję ogólnopolską, zawiązując Ogólnopolski Komitet Protestacyjny NSZZ RI „Solidarność”. Po wprowadzeniu stanu wojennego w Polsce Pan Prokopiak brał udział w organizowaniu opozycyjnych i podziemnych struktur Rolników Indywidualnych NSZZ „Solidarność” na terenie województwa siedleckiego. Działał również w duszpasterstwie rolników. Za swoją opozycyjną działalność został dnia 30.06.1982 r. internowany i osadzony w ośrodku odosobnienia w Lublinie, z którego został zwolniony dnia 25.11.1982 r. Po wyjściu z internowania nie zaprzestał działalności opozycyjnej kolportując ulotki, biuletyny, plakaty oraz prasę bezdebitową. W jego gospodarstwie niejednokrotnie Służba Bezpieczeństwa przeprowadzała rewizje oraz przeszukania pomieszczeń mieszkalnych i gospodarczych, a on sam wzywany był na przesłuchania i wielokrotnie zatrzymywany. W 1989 roku Pan Antoni Prokopiak był czynnie zaangażowany w akcje wyborcze po stronie opozycji solidarnościowej.