Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Krzyż Wolności i Solidarności

Wiesław Pyzio

ur. w 1959 roku w m. Andrychów
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 278/2012
Biogram
Był członkiem Komisji Zakładowej i przewodniczącym Komisji Wydziałowej NSZZ „Solidarność” w Andrychowskiej Fabryce Maszyn. Na terenie Andrychowa kolportował ulotki i inne nielegalnie wydawnictwa „o treści antypaństwowej”. Za kontynuowanie działalności związkowej po wprowadzeniu stanu wojennego oraz nawoływanie do strajku w zakładzie pracy został tymczasowo aresztowany 16 grudnia 1981 r. i umieszczony w areszcie przy Zakładzie Karnym w Wadowicach. W dniu 4 stycznia 1982 r. Sąd Wojewódzki w Bielsku-Białej skazał go na 3 lata pozbawienia wolności. Karę odbywał w Zakładzie Karnym w Raciborzu, Zakładzie Karnym w Strzelcach Opolskich oraz w Zakładzie Karnym w Kłodzku. W dniu 26 marca 1983 r. został warunkowo zwolniony. 
Za kolportaż ulotek na terenie Andrychowa 14 czerwca 1985 r. został ponownie aresztowany i osadzony w Areszcie Śledczym w Bielsku-Białej. Wyrokiem Sądu Rejonowego w Wadowicach z 29 lipca 1985 r. skazano go na 2 lata i 6 miesięcy pozbawienia wolności. 6 listopada 1985 r. Sąd Wojewódzki w Bielsku-Białej w wyniku rewizji skrócił karę do 1 roku i 6 miesięcy pozbawienia wolności. W aresztach i więzieniach w Wadowicach, Zabrzu oraz w Lubsku przebywał do 10 września 1986 r. Został zwolniony na mocy przepisów ustawy o amnestii. W latach 1987-1989 był inwigilowany przez Służbę Bezpieczeństwa.
Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej