Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Krzyż Wolności i Solidarności

Zbigniew Andrzej Matyśkiewicz

ur. w 1960 roku w m. Bełchatów
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 282/2015
Biogram
Od września 1980 r. był działaczem NSZZ „Solidarność”, pełnił funkcję wiceprzewodniczącego Komisji Oddziałowej Oddziału Utrzymania Ruchu Elektrycznego w KWB Bełchatów. Po wprowadzeniu stanu wojennego był kolporterem i drukarzem prasy podziemnej. Inicjował wiele działań opozycyjnych, m.in. wywiesił transparent z napisem „Solidarność” w Bełchatowie, utworzył symboliczny grób ks. Jerzego Popiełuszki na cmentarzu w Bełchatowie oraz uczestniczył w mszach za Ojczyznę. W dniu 16 kwietnia 1982 r.  został zatrzymany w związku z działalnością w nielegalnych strukturach NSZZ „Solidarność” oraz za sporządzanie matryc i powielanie biuletynu „Solidarność Wojenna”. Został osadzony w Areszcie Śledczym w Piotrkowie Trybunalskim, a od dnia 28 września 1982 r. przebywał w Zakładzie Karnym w Hrubieszowie. 3 sierpnia 1982 r. został skazany wyrokiem Sądu Wojewódzkiego w Piotrkowie Trybunalskim na karę 3 lat pozbawienia wolności. Dnia 20 czerwca 1983 r. został warunkowo zwolniony z więzienia na mocy przepisów ustawy o amnestii.
Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej
Dodatkowe informacje:

Katalog Biura Lustracyjnego IPN