Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Grabicki Andrzej

Andrzej Grabicki

ur. w 1957 roku w m. Otrębusy
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 218/2019
Biogram
W latach 1982-1989 prowadził aktywną działalność w Grupach Oporu „Solidarni”. Współpracował z drukarnią Oficyny Wydawniczej „Rytm”, mieszczącą się w domu Bolesława Jabłońskiego w Otrębusach. Zajmował się transportem papieru i materiałów poligraficznych do drukarni oraz wydrukowanych wydawnictw do skrzynek hurtowego zrzutu, naprawą i konserwacją maszyn drukarskich. Brał udział w kolportażu druków Oficyny Wydawniczej „Rytm”. Dwukrotnie ewakuował drukarnię „Rytmu” w sytuacji zagrożenia rewizją Służby Bezpieczeństwa. Na terenie jego posesji w Otrębusach znajdowała się tzw. „czarna skrzynka”, tj. awaryjny magazyn papieru, farb i niezbędnych materiałów poligraficznych do uruchomienia druku w przypadku likwidacji przez SB drukarni „Rytmu”.
Biogram opracowano na podstawie:
  • oświadczeń świadków