Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Krzyż Wolności i Solidarności

Zbigniew Henryk Baczewski

ur. w 1938 roku w m. Płoskie
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 297/2023
Biogram
Zbigniew Baczewski od lat 70. do 1989 roku  prowadził działalność opozycyjną. W 1980 r. był członkiem i założycielem NSZZ „Solidarność” Rolników Indywidualnych na terenie gminy Szczaniec. Na zebraniach wiejskich i spółdzielczych krytykował ówczesną władzę. Brał udział w protestach przeciwko niegospodarnościach w PGR (m.in. strajk w Lubogórze w październiku 1981 r.). Po wprowadzeniu stanu wojennego nie zaprzestał działalności opozycyjnej, m.in. zorganizował nielegalne struktury NSZZ „Solidarność” RI w Dąbrówce. Kolportował ulotki i wydawnictwa opozycyjne, zorganizował także doradztwo prawne dla rolników prześladowanych przez władze. Wraz z m.in. Kazimierzem Hukiewiczem w 1986 r. brał udział w marszach protestacyjnych przeciwko składowaniu odpadów radioaktywnych w Międzyrzeckim Rejonie Umocnionym. Działalność opozycyjną prowadził do 1989 r.
Biogram opracowano na podstawie:
  • oświadczeń świadków