Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Pińkowski Edward

Edward Jan Pińkowski

ur. w 1948 roku w m. Łódź
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 279/2017
Biogram
Edward Pińkowski od września 1980 r. pełnił funkcję przewodniczącego Komisji Zakładowej NSZZ „Solidarność” w Zakładach Wyrobów Obiciowych „Vera” w Łodzi. Od 13.12.1981 r. do 23.07.1982 r. był internowany w ośrodkach odosobnienia w Łęczycy i  Łowiczu. Po zwolnieniu kontynuował działalność w podziemnych strukturach, m.in. organizując akcje ulotkowe i współpracując z redakcją „Biuletynu Łódzkiego” (1983–1989). Podczas rewizji w jego mieszkaniu w kwietniu 1983 r. odnaleziono kilkanaście egzemplarzy wydawnictw podziemnych, w tym „Tygodnika Mazowsze” oraz „Biuletynu Łódzkiego”, w wyniku czego został zatrzymany na 48 godzin. We wrześniu 1988 r. współorganizował jawną Tymczasową Komisję Organizacyjną „Solidarność” w ZWO „Vera”. Był sygnatariuszem deklaracji zakładów z regionów: Ziemia Łódzka, Ziemia Sieradzka i Ziemia Piotrkowska, powołującej MKO Ziemi Łódzkiej, która doprowadziła do demokratycznych wyborów regionalnych władz łódzkiej „Solidarności”. W latach 1980–1985 i 1988–1989 podlegał inwigilacji ze strony Służby Bezpieczeństwa.
Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej
Dodatkowe informacje:

Katalog Biura Lustracyjnego IPN