Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Krzyż Wolności i Solidarności

Dariusz Przybytek

ur. w 1965 roku w m. Bogatynia
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 152/2024
Biogram
Pan Dariusz Przybytek od października 1984 do marca 1989 r. był członkiem Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego „Solidarność”. W tym okresie współpracował m.in. z Januszem Laską oraz Januszem Grzelakiem, prowadząc w swoim mieszkaniu przy ul. Radosnej we Wrocławiu konspiracyjną sortownię nielegalnych wydawnictw, która była ściśle powiązana ze strukturami centrum informacyjnego „Solidarności” regionu Dolny Śląsk. Pan Dariusz Przybytek przyjmował egzemplarze niezależnych publikacji, następnie je sortował i przekazywał kurierom do kolportażu.
Biogram opracowano na podstawie:
  • oświadczeń świadków