Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Krzyż Wolności i Solidarności

Barbara Elżbieta Baścik

ur. w 1953 roku w m. Bielsko-Biała
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 300/2012
Biogram
W latach 1982-1983 działała w podziemnych strukturach Regionalnej Komisji Wykonawczej „Trzeci Szereg” NSZZ „Solidarność” Region Podbeskidzie. Pełniąc funkcje kierownicze zajmowała się organizacją i kolportażem m.in. biuletynu „Solidarność Podbeskidzia” oraz zbieraniem składek w zakładach pracy działających na terenie Bielska-Białej. Współpracowała z bielskim oddziałem Radia „Solidarność”. Została aresztowana 5 października 1983 r. i osadzona w Zakładach Karnych w Krakowie i Cieszynie. Z więzienia został zwolniona 5 kwietnia 1984 r. Postępowanie sądowe wobec niej zostało umorzone postanowieniem Sądu Wojewódzkiego w Bielsku-Białej z 25 lipca 1984 r. na mocy ustawy o amnestii.
Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej