Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Krzyż Wolności i Solidarności

Ryszard Bodziuch

ur. w 1954 roku w m. Annopol
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 577/2016
Biogram
Zaangażowany w działalność NSZZ „Solidarność” od 1980 r. Po wprowadzeniu stanu wojennego,  w dniu 14.12.1981 r. brał czynny udział przy organizacji strajku w Fabryce Łożysk Tocznych w Kraśniku. Po pacyfikacji strajku brał udział przy organizacji podziemnych struktur „Solidarności” w Kraśniku. Był współorganizatorem kolportażu ulotek, prasy i wydawnictw podziemnych. Zbierał pieniądze na działalność podziemną związku NSZZ „Solidarność”, udostępniał także mieszkanie na zebrania nielegalnych struktur Solidarności. W mieszkaniu Pana Ryszarda Bodziucha kilkakrotnie Służba Bezpieczeństwa przeprowadzała rewizję pomieszczeń mieszkalnych i gospodarczych oraz wielokrotnie był przesłuchiwany. Brał udział w zbieraniu podpisów w obronie represjonowanych i internowanych działaczy, uczestniczył w pikietach pod bramą Fabryki Łożysk Tocznych w Kraśniku, mszach za ojczyznę w Urzędowie oraz był współorganizatorem Pielgrzymek Świata Pracy do Częstochowy. W 1988 r. był współinicjatorem reaktywowania struktur NSZZ „Solidarność” Fabryki Łożysk Tocznych w Kraśniku. Był członkiem ujawnionej 15.01.1989 r., Komisji Zakładowej NSZZ „Solidarność” w Fabryce Łożysk Tocznych w Kraśniku. W 1989 roku brał udział w tworzeniu Komitetu Obywatelskiego NSZZ „Solidarność” w Kraśniku. W wyborach do Sejmu Kontraktowego był pełnomocnikiem Komitetu Obywatelskiego w kampanii wyborczej z okręgu Kraśnik. Był również Delegatem na Walny Zjazd Delegatów Regionu w Lublinie i delegatem na Krajowy Zjazd Delegatów NSZZ „Solidarność”.
Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej