Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Krzyż Wolności i Solidarności

Marian Czesław Roman

ur. w 1935 roku w m. Huta Stepańska
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 262/2019
Biogram
W latach 1982-1989 zaangażowany był w działalność w podziemnych strukturach  „Solidarności” w Białej Podlaskiej, zwłaszcza w kolportaż podziemnej prasy i ulotek sygnowanych przez „Solidarność”. Prasę i ulotki przechowywał także w swoim domu, po ulotki zgłaszały się osoby dyżurne rozpowszechniające je. Pomagał również w organizowaniu i aktywnie uczestniczył w comiesięcznych Mszach świętych za Ojczyznę w Białej Podlaskiej. W swoim domu przyjmował artystów, którzy tworzyli oprawę tych Mszy Św. oraz odwoził ich swoim samochodem do Warszawy lub Lublina. Marian Roman był inwigilowany i kontrolowany przez Służbę Bezpieczeństwa, szczególnie w latach 1984-1985. 
Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej
  • oświadczeń świadków