Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Gulczyński Józef

Józef Gulczyński

ur. w 1948 roku w m. Wola Nakonowska
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 363/2015
Biogram
Pan Józef Gulczyński na przełomie 1980  i 1981 r. był współzałożycielem Zakładowej Komisji NSZZ „Solidarność” przy Przedsiębiorstwie Transportu Handlu Wewnętrznego w Katowicach. 
Po wprowadzeniu stanu wojennego i zdelegalizowaniu „Solidarności” nadal uczestniczył w manifestacjach i protestach, angażował się również w kolportaż ulotek i prasy podziemnej, za co był szykanowany w miejscu pracy i zwolniony z zakładu. 
W terminach od  1 X 1983 r. do 4 VII 1984 r. oraz od 9 XII 1984 r. do 31 V 1985 r. był pozbawiony możliwości wykonywania pracy zawodowej.
Biogram opracowano na podstawie:
  • oświadczeń świadków