Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Krzyż Wolności i Solidarności

Janusz Biegański

ur. w 1936 roku w m. Poznań
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 386/2018
Biogram
Zatrzymany 28 czerwca 1956 r., a następnie tymczasowo aresztowany w związku z czynnym udziałem w Poznańskim Czerwcu 1956 r. Był jednym z oskarżonych w tzw. „procesie dziewięciu”. Na mocy wyroku Sądu Wojewódzkiego w Poznaniu z 12 października 1956 r. został skazany na karę 2 lat 6 miesięcy pozbawienia wolności. Postanowieniem z 23 października 1956 r. areszt tymczasowy został uchylony z uwagi na zapowiedź wydania ustawy amnestyjnej.
Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej