Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Sakowicz-Urbańska Barbara

Barbara Józefa Sakowicz-Urbańska

ur. w 1957 roku w m. Łódź
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 375/2016
Biogram
Barbara Józefa Sakowicz-Urbańska w 1980 r. przystąpiła do Ruchu Młodej Polski i współtworzyła Niezależne Zrzeszenie Studentów na Uniwersytecie Łódzkim. Uczestniczyła w patriotycznych demonstracjach i akcjach protestacyjnych, m.in. w strajkach studenckich w 1981 r. W stanie wojennym była współzałożycielką Międzyzwiązkowej Komisji Koordynacyjnej NSZZ „Solidarność” Jesteśmy, zaangażowała się w działalność wydawniczą jej organu prasowego – pisma „Jesteśmy”, zajmowała się kolportażem nielegalnych publikacji w środowiskach młodzieży szkolnej i studenckiej. Współpracowała z Ośrodkiem Pomocy Więzionym i Internowanym przy kościele oo. jezuitów w Łodzi, należała do Studenckiego Komitetu Obrony Więzionych za Przekonania. W latach 1982-1989 brała udział w organizowaniu pomocy dla represjonowanych i ukrywających się działaczy podziemia. Od 1987 r. uczestniczyła w spotkaniach Grupy Roboczej Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność”.
Biogram opracowano na podstawie:
Dodatkowe informacje:

Katalog Biura Lustracyjnego IPN