Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Jankowski Mirosław

Mirosław Jankowski

ur. w 1965 roku w m. Szczecin
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 58/2015
Biogram
Od 1983 r. był zaangażowany w działalność opozycyjną, rozrzucał ulotki z dachów budynków przy Bramie Portowej w Szczecinie, przywoził z Warszawy wydawnictwa drugiego obiegu i rozprowadzał je w Szczecinie. W 1984 r. nawiązał kontakt z podziemną grupą „Gryf Pomorski” ze Słupska. Od jesieni 1985 r. do października 1986 r. brał czynny udział w działalności grup wykonawczych Federacji Młodzieży Walczącej, jako drukarz oraz uczestnik akcji ulotkowych i malowania na murach antykomunistycznych haseł. W 1988 r. otrzymał pełnomocnictwo do utworzenia i kierowania grupą Ruchu Katolickiej Młodzieży Niepodległościowej w Szczecinie, brał udział w wydawaniu niezależnego pisma „Słowo”, na początku 1989 r. nawiązał kontakt ze szczecińską Konfederacją Polski Niepodległej.
Biogram opracowano na podstawie:
  • oświadczeń świadków