Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Krzyż Wolności i Solidarności

Andrzej Ogłoziński

ur. w 1953 roku w m. Nietkowice
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 15/2013
Biogram
Był pracownikiem Zakładu Elektronicznej Techniki Obliczeniowej w Zielonej Górze. W latach 1982-1983 prowadził działalność w nielegalnych strukturach NSZZ „Solidarność”, w ramach których produkował i kolportował na terenie miasta podziemny biuletyn „Zielonogórski Serwis Informacyjny”. Został zatrzymany 11 stycznia 1984 r. i umieszczony w areszcie, skąd zwolniono go 9 kwietnia 1984 r. Postanowieniem Sądu Rejonowego w Zielonej Górze z dnia 2 sierpnia 1984 r. postępowanie wobec niego zostało umorzone na mocy amnestii.
Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej
Dodatkowe informacje:

Katalog Biura Lustracyjnego IPN