Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Polak Edward

Edward Michał Polak

ur. w 1948 roku w m. Wilkowice
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 24/2017
Biogram
Pan Edward Polak był aktywnym działaczem opozycji antykomunistycznej w czasach PRL .Należał do NSZZ „Solidarność” działającego przy Fabryce Samochodów Małolitrażowych w Bielsku-Białej, był także członkiem Komisji Zakładowej. 
Po wprowadzeniu stanu wojennego kontynuował działalność opozycyjną. Był członkiem podziemnej struktury związkowej działającej na terenie dawnego województwa bielskiego pod nazwą Regionalna Komisja Wykonawcza Trzeci Szereg NSZZ „ Solidarność” Region Podbeskidzie (RKW „TS”).  RKW „Trzeci Szereg” zajmowała się organizowaniem pomocy dla represjonowanych i ich rodzin, wydawała własny biuletyn pt. „Solidarność Podbeskidzia”, zajmowała się drukiem  i kolportażem podziemnych wydawnictw. Za powyższą działalność we wrześniu 1985 r. Pan Edward Polak został zatrzymany przez Służbę Bezpieczeństwa Po przesłuchaniu zwolniony i objęty był dozorem milicyjnym. 
We wrześniu 1985 r. Prokuratura Wojewódzka w Bielsku-Białej wszczęła śledztwo w sprawie działalności nielegalnej „Solidarności”. W dniu 19 IV 1986 r. Sąd Rejonowy w Bielsku-Białej skazał w/w na karę 1 roku miesięcy pozbawienia wolności oraz karę grzywny. W dniu 26 VIII 1986 r. Sąd Wojewódzki w Bielsku-Białej zastosował wobec Pana Edwarda Polaka ustawę o amnestii. 
W maju 1988 r. Pan Edward Polak był jednym z autorów  i sygnatariuszy ulotki pt. „Do załogi FSM”. Wśród postulatów socjalnych, podniesienia płac w petycji znalazły się również żądania o charakterze politycznym. Wzywano do natychmiastowego przywrócenia do pracy w FSM represjonowanych działaczy związkowych: Jana Frączka i Andrzeja Kralczyńskiego. 
We wrześniu 1988r. Pan Edward Polak współorganizował jawną Komisja Organizacyjna NSZZ „Solidarność” przy FSM oraz wszedł w jej skład. 
Z uwagi na swoją aktywną działalność w podziemnej „Solidarności” był operacyjnie kontrolowany przez Służbę Bezpieczeństwa PRL.
Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej
Dodatkowe informacje:

Katalog Biura Lustracyjnego IPN