Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Karkocha Krzysztof

Krzysztof Jerzy Karkocha

ur. w 1959 roku w m. Starachowice
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 193/2012
Biogram
W  dniu 31 sierpnia 1982 r. brał aktywny udział w manifestacji mieszkańców Starachowic, protestując przeciwko obowiązywaniu stanu wojennego. Był zaangażowany w udzielanie pomocy rodzinom osób represjonowanych. Od 1984 r. działał w podziemnych strukturach organizacji związkowej NSZZ „Solidarność” na terenie Fabryki Samochodów Ciężarowych w Starachowicach. Od 1988 r. zajmował się kolportażem niezależnych wydawnictw, m.in. tygodnika „KOS” oraz „Tygodnika Mazowsze”, oraz należał do Komitetu Założycielskiego NSZZ „Solidarność” w FSC w Starachowicach. Uczestniczył także w organizacji kampanii wyborczej Komitetu Obywatelskiego „Solidarność” w Starachowicach.
Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej
Dodatkowe informacje:

Katalog Biura Lustracyjnego IPN