Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Krzyż Wolności i Solidarności

Stanisław Jabłonka

ur. w 1937 roku w m. Chorzów
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 218/2019
Biogram
Pan Stanisław Jabłonka, jako pracownik naukowy Politechniki Wrocławskiej, od września 1980 r. był członkiem Komisji Zakładowej NSZZ „Solidarność”. 
W latach 1982-1989 był związany z Uczelnianą Komisją Koordynacyjną NSZZ „Solidarność” oraz pełnił funkcję redaktora niezależnego akademickiego „Biuletynu Informacyjnego”. 
Jego działalność w konspiracji polegała również  na kolportażu ulotek oraz podziemnych wydawnictw, był także odpowiedzialny za kontakt pomiędzy oddziałowymi komisjami podziemnej „Solidarności”.
Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej