Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Siemaszko Zbigniew

Zbigniew Jerzy Siemaszko

ur. w 1942 roku w m. Wilno
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 410/2012
Biogram
Był aktywnym działaczem NSZZ „Solidarność” w Gliwicach. Od 1981 r. należał do Konfederacji Polski Niepodległej, a od 1983 r. również do Solidarności Walczącej. Był członkiem Gliwickiej Delegatury Regionalnej Komisji Wykonawczej NSZZ „Solidarność”. Został dwukrotnie internowany, w okresie od 10 stycznia do 23 lipca 1982 r. oraz od 23 listopada do 10 grudnia 1982 r. Był przetrzymywany w Ośrodku Odosobnienia w Zabrzu-Zaborzu. W 1982 r. Służba Bezpieczeństwa poddała go inwigilacji, w związku z podejrzeniem uczestnictwa w grupie zajmującej się kolportażem ulotek na terenie Gliwic. Z powodu swojej działalności w kolejnych latach był wielokrotne zatrzymywany i przesłuchiwany przez Służbę Bezpieczeństwa.
Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej
Dodatkowe informacje:

Katalog Biura Lustracyjnego IPN