Krzyż Wolności i Solidarności

Lista osób odznaczonych

Szymański Jerzy
Jerzy Piotr Szymański
ur. w 1966 roku w m. Warszawa
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 463/2018

Biogram

W latach 1982-1989 był członkiem Młodzieżowej Grochowskiej Grupy Oporu „Solidarni” RKW Mazowsze. W ramach działalności w tej organizacji kolportował wydawnictwa bezdebitowe, rozrzucał ulotki, rozklejał plakaty. Był współzałożycielem i koordynatorem Agencji „Foto-Solidarność”. Fotografował ważne wydarzenia z działalności Grup Oporu i podziemia w Warszawie. Wykonane przez niego fotografie są źródłem historycznym i świadectwem działalności GO i opozycji antykomunistycznej w latach 80. ubiegłego wieku.

Biogram opracowano na podstawie:

oświadczeń świadków