Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Szymański Jerzy

Jerzy Piotr Szymański

ur. w 1966 roku w m. Warszawa
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 463/2018
Biogram
W latach 1982-1989 był członkiem Młodzieżowej Grochowskiej Grupy Oporu „Solidarni” RKW Mazowsze. W ramach działalności w tej organizacji kolportował wydawnictwa bezdebitowe, rozrzucał ulotki, rozklejał plakaty. Był współzałożycielem i koordynatorem Agencji „Foto-Solidarność”. Fotografował ważne wydarzenia z działalności Grup Oporu i podziemia w Warszawie. Wykonane przez niego fotografie są źródłem historycznym i świadectwem działalności GO i opozycji antykomunistycznej w latach 80. ubiegłego wieku.
Biogram opracowano na podstawie:
  • oświadczeń świadków