Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Karaczun Zbigniew

Zbigniew Michał Karaczun

ur. w 1961 roku w m. Milanówek
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 146/2019
Biogram
W 1978 r. był jednym z twórców, a od 1979 r. jednym ze współredaktorów podziemnego pisma Uczeń Polski, redagowanego przez warszawskich licealistów we współpracy z Andrzejem Czumą. W latach 1979-1980 publikował pod pseudonimem „Michał Potocki”. Współpracę z pismem zakończył we wrześniu 1980 r. gdy po ukończeniu szkoły średniej podjął studia w Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. Od 1980 r. był członkiem Niezależnego Zrzeszenia Studentów na tej uczelni. Współredagował Informator NZS przy SGGW, zaś od października do grudnia 1981 r. tworzył i redagował Biuletyn Strajkowy SGGW. 
Od 1982 r. był współpracownikiem Wydawnictwa NOW-a, prowadził magazyn papieru, czasopism i książek. W latach 1985-1989 przegrywał kasety z nagraniami NOW-ej. 
W 1986 r. rozpoczął działalność w ruchu ekologicznym, od 1987 r. był członkiem Polskiego Klubu Ekologicznego. W 1988 r. uczestniczył w protestach przeciwko budowie elektrowni atomowej w Żarnowcu.
Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej
  • publikacji:
    • B. Noszczak, Niebezpieczna wolność. Uczeń Polski (1979-1989). Fakty, wspomnienia, dokumenty, Warszawa 2013
    • Niepokorni 1976-1989 : mieszkańcy powiatu grodziskiego na rzecz wolności, red. W. Hardt, M. Jurgo-Puszcz, Warszawa 2014