Krzyż Wolności i Solidarności

Lista osób odznaczonych

Dobruk Franciszek
Franciszek Dobruk
ur. w 1947 roku w m. Puzynowce
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 501/2012

Biogram

W latach 1980-1981 był członkiem NSZZ „Solidarność” w Wojewódzkim Związku Spółdzielni Mieszkaniowych w Chełmie. W związku z prowadzoną działalnością związkową został internowany 17 grudnia 1981 r. Do 9 marca 1982 r. przebywał w Ośrodkach Odosobnienia w Chełmie i we Włodawie.

Biogram opracowano na podstawie:

materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej

Dodatkowe informacje:


Katalog Biura Lustracyjnego IPN