Krzyż Wolności i Solidarności

Lista osób odznaczonych

Saciuk-Gąsowska  Anna
Anna Saciuk-Gąsowska
ur. w 1955 roku w m. Łódź
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 71/2018

Biogram

Anna Saciuk-Gąsowska od 1979 r. zajmowała się redakcją i kolportażem wydawnictw bezdebitowych, m.in. „Robotnika” oraz była łączniczką pomiędzy redaktorami „Pulsu” z Łodzi i Warszawy, gdzie studiowała. Uczestniczyła w spotkaniach sympatyków Komitetu Samoobrony Społecznej „KOR” oraz Ruchu Obrony Praw Człowieka i Obywatela na terenie obu wymienionych miast. Złożyła podpis pod petycją skierowaną do kancelarii Sejmu PRL przeciwko aresztowaniu działaczy opozycji za zorganizowanie manifestacji 11.11.1979 r. Podczas rewizji w jej mieszkaniu w kwietniu 1980 r. zarekwirowano m.in. 1880 egzemplarzy ulotek dotyczących Zbrodni Katyńskiej, komunikaty Ruchu Młodej Polski oraz książkowe wydawnictwa bezdebitowe. W latach 1979–1982 podlegała inwigilacji ze strony Służby Bezpieczeństwa.

Biogram opracowano na podstawie:

materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej

Dodatkowe informacje:


Katalog Biura Lustracyjnego IPN