Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Steckiewicz Andrzej

Andrzej Steckiewicz

ur. w 1954 roku w m. Grodno
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 350/2020
Biogram
Ksiądz Andrzej Steckiewicz po wprowadzeniu stanu wojennego aktywnie włączył się w działalność opozycyjną. Pomagał organizować podziemne struktury NSZZ „Solidarność”. Był opiekunem Duszpasterstwa Ludzi Pracy im. ks. Jerzego Popiełuszki w Szczecinie, które skupiało ludzi „Solidarności”. Organizował pomoc w dostarczaniu artykułów spożywczych dla rodzin osób represjonowanych. Odprawiał msze św. za Ojczyznę. Organizował spotkania ludzi opozycji szczecińskiej. Zajmował się kolportażem prasy podziemnej. Był obecny ze strajkującymi podczas strajku w 1988 r. w Porcie Szczecińskim. Z „Solidarnością” współpracował do 1989 r.
Biogram opracowano na podstawie:
  • oświadczeń świadków