Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Krzyż Wolności i Solidarności

Zenon Jerzy Nowakowski

ur. w 1960 roku w m. Sierpc
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 603/2019
Biogram
Pan Zenon Nowakowski pracował w KWK „Julian” w Piekarach Śląskich, gdzie należał do NSZZ „Solidarność”. Od 14-16 XII 1981 r. brał udział w strajku w ww. zakładzie pracy. 
W dniu 13  I 1982 r. został uznany przez Kolegium ds. Wykroczeń przy Prezydencie Miasta Piekary Śląskie winnym udziału w ww. strajku i na mocy art. 50 ust. 1 Dekretu o stanie wojennym skazany na karę trzech miesięcy aresztu i obciążony kosztami postępowania w wysokości 100 zł. Pan Zenon Nowakowski karę odbywał w Areszcie Śledczym w Zabrzu i Zakładzie Karnym w Krakowie-Podgórzu, łącznie w okresie od 13 I- 22 II 1982 r. 
W dniu 18 II 1982 r. Sąd Rejonowy w Tarnowskich Górach postanowił wstrzymać wykonanie dalszej kary na prośbę osadzonego. 11 III 1982 r. ów Sąd na podstawie art. 50 ust. 1 dekretu o stanie wojennym skazał Pana Zenona Nowakowskiego na karę sześciu tygodni aresztu, z których do odbycia pozostał jeden dzień oraz obciążył go kosztami postępowania w wysokości 600 zł. 
Z kolei w dniu 24 XI 1983 r. Sąd Rejonowy w Tarnowskich Górach wydał postanowienie o zastosowaniu wobec ww. ustawy o amnestii z 21 VII 1983 r. i darowaniu reszty nieodbytej kary w liczbie jednego dnia. 
Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej