Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Mielęcki Maciej

Maciej Mielęcki

ur. w 1965 roku w m. Poznań
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 58/2023
Biogram
Jako uczeń IV Liceum Ogólnokształcącego w Poznaniu, od grudnia 1982 r. do kwietnia 1984 r. był członkiem nielegalnej młodzieżowej organizacji działającej pod nazwą „Pokolenie Walczące – Warta”. Należał do grupy dowodzonej przez Jacka Bobińskiego ps. „Teść”, sam w działalności podziemnej posługiwał się pseudonimem „Szczur”.
We wspomnianym okresie uczestniczył w różnego rodzaju działaniach podejmowanych przez „PW-Warta”, m.in. w drukowaniu pierwszego numeru pisma „Pokolenie Walczące”, brał udział w spotkaniach i naradach działaczy dotyczących zaplanowanych akcji małego sabotażu (malowanie napisów na murach) i kolportażu, tworzył i opiekował się organizacyjną biblioteką wydawnictw bezdebitowych, przenosił pakiety ulotek. Pełnił również rolę łącznika pomiędzy innymi członkami organizacji i jej kierownictwem.
Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej
Dodatkowe informacje:

Katalog Biura Lustracyjnego IPN