Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Stefaniak Ryszard

Ryszard Tadeusz Stefaniak

ur. w 1947 roku w m. Wrocław
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 209/2021
Biogram
Był aktywnym działaczem Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego „Solidarność" w Zakładach Kineskopowych ,,Polkolor", gdzie pełnił funkcję członka zarządu. Po wprowadzeniu stanu wojennego nie zaniechał działalności i zajmował się kolportażem ulotek. W dniu 18 października 1982 r. jako członek Komitetu Strajkowego zorganizował akcję protestacyjną w swoim zakładzie pracy. W tym samym dniu został zatrzymany i internowany. Osadzono go w Ośrodku Odosobnienia - Areszcie Śledczym Warszawa Białołęka. Internowanie uchylono decyzją z dnia 30 listopada 1982 r. Za kolportaż ulotek w trakcie demonstracji w dniu 1 maja 1986 r. został ukarany karą 25 tys. zł grzywny z zamianą na 50 dni aresztu.
Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej
Dodatkowe informacje:
Biogram w Encyklopedii Solidarności