Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Pernach Maria

Maria Pernach

ur. w 1939 roku w m. Kraków
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 79/2016
Biogram
W latach 1978-1981 współpracowała z Komitetem Obrony Robotników. W sierpniu 1980 r. była współzałożycielką Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego „Solidarność” przy Polskim Komitecie Normalizacji Miar i Jakości oraz przewodniczącą Komisji Zakładowej. Z powodu odmowy zrzeczenia się przynależności do NSZZ „Solidarność” w styczniu 1982 r. została zwolniona z pracy. W latach 1981-1986 współpracowała z Prymasowskim Komitetem Pomocy Internowanym przy kościele św. Marcina. W latach 1983-1989 w ramach działalności kościoła św. Stanisława Kostki na Żoliborzu oraz we współpracy z miesięcznikiem „Baza”, organizowała pomoc materialną dla osób więzionych z powodów politycznych i ich rodzin.
Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej
Dodatkowe informacje:

Katalog Biura Lustracyjnego IPN